Interpellationer, frågor och svar på sådana

2020
Ang. avstängning på Brinell - Uno Kenstam
Ang. Socialnämndens ekonomi - Uno Kenstam
Ang. coronapandemin - Anders Hansen
Ang. Socialnämndens verksamhetsuppföljning - Anders Hansen
Ang. finansiering av LSS - Anders Hansen
Ang. julvikariaten - Uno Kenstam
Ang. digitaliseringen - Uno Kenstam
Ang. återvinningen på Boda - Uno Kenstam
Ang. en kontantvänlig kommun - Uno Kenstam

2019
Ang. återvinningsstationer - Uno Kenstam
Ang. fler hyreslägenheter - Uno Kenstam
Ang. nya affärsområdet invid Sörängsrondellen. - Uno Kenstam
Ang. undernäring bland äldre personer med eget boende. - Anders Hansen
Ang. kommunala pensionärsrådets (KPR:s) synpunkter - Anders Hansen
Ang. drogtester av elever på Brinellskolan - Uno Kenstam
Ang. Stratsys till medborgarna - Uno Kenstam
Ang. kommunens hemsidas förstasida - Anders Hansen
Ang. tillitsdelegationen - Uno Kenstam
Ang. landsbygdsutveckling - Uno Kenstam
Ang. barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa - Uno Kenstam
Ang. Nässjö kommuns ekonomiska läge - Uno Kenstam
Ang. utvärderingen av Framtidens skola - Uno Kenstam
Ang. IT-säkerhet - Uno Kenstam
Ang. Malmbäcks bibliotek - Anders Hansen

2017
Ang. tillit som drivkraft för tillväxt - Uno Kenstam

2016
Ang. kommunens hemsjukvård - Anders Hansen
Ang. landsbygdssäkring - Anders Hansen
Ang. Erik Sigfrid Persson-husen i Nässjö - Anders Hansen
Ang. kommunens kostpolicy - Anders Hansen
Ang. nedläggningen av neurologiska rehab - Anders Hansen

2015
Ang. elektriker på NEAB - Anders Hansen

2014
Ang. schemaläggning på Brinell - Anders Hansen
Ang. Träffpunkten på Parkgården - Anders Hansen

2013
Ang. landsbygdssäkring - Anders Hansen
Ang. sjuksköterskemottagningarna i Anneberg och Malmbäck - Anders Hansen
Ang. Lindens seniorboenden - Anders Hansen

2012
Arbetet med att följa upp ungdomar - Bigfoot - Uno Kenstam
Distriktssköterskemottagningarna i Anneberg och Malmbäck - Anders Hansen
Ang. nedläggningen av geriatriska Rehab - Anders Hansen
Ang. äldre och funktionshindrade personer - Anders Hansen
Förskolan Sunnanäng - Anders Hansen
Upphandling – Vita-jobb-modellen - Uno Kenstam

2011
Överföring av verksamhet från tekniska serviceförvaltningen till
Nässjö Affärsverk AB.
- Uno Kenstam
Sjöbacken - Anders Hansen
Omsorg för personer med långt framskriden demens. - Anders Hansen
Orsakerna till återkommande budgetöverskridanden. - Anders Hansen
Framtida möjligheter att besöka Försäkringskassan i Nässjö kommun. - Anders Hansen
Upphandling av snöröjning och anställdas arbetsvillkor - Uno Kenstam

2007-2010 ingick SAFE i majoritetsstyret i Nässjö kommun och lade därför inga egna interpellationer. Några interpellationssvar från SAFE:s kommunalråd och ordföranden från 2007 finns istället med.

2007 - interpellationssvar
Satsningar på äldreomsorgen - Anders Hansen
Korttidsboende för ungdomar - Anders Hansen
Regler för färdtjänsten - Anders Hansen
Ang. gym i Bodafors - Anders Hansen
Fredriksdals skola - Johnny Lundh

2006
Hemsändning av varor - Bernt Hultberg
Föreningsbyråns framtid - Bernt Hultberg
Kulturnämndens annonsering - Bernt Hultberg
Fartbegränsande åtgärder i Ormaryd - Bernt Hultberg
För hög hastighet vid Musikskolan i Nässjö - Bernt Hultberg
Bristen på soffor och sittbänkar i tätorternas centrala delar - Bernt Hultberg
Trafiksituationen vid Västra vägen och Åkerskolan - Bernt Hultberg
Föreningsbyrån - Bernt Hultberg
Köken vid förskolorna - Bernt Hultberg
Släpp in allmänheten i vattentornet” - Bernt Hultberg
Asfaltering på strandpromenaden i Stadsparken - Bernt Hultberg
Buller i skolorna - Bernt Hultberg
Energiomställning - Uno Kenstam
Näridrottsplatser - Uno Kenstam
Flykting- och invandrarpolitik - Uno Kenstam

2005
Om den bortforslade återvinningsanläggningen på bryggeritomten i centrala Nässjö. - Bernt Hultberg
Utbyggnaden av bryggeritomten - Bernt Hultberg
Om att göra Nässjö energismartare. - Bernt Hultberg
Kommunförsäkringar - Bernt Hultberg
Kommmunala rökrum och folkhälsan - 1. - Uno Kenstam
Kommmunala rökrum och folkhälsan - 2. - Uno Kenstam
Kollektivavtal hos entreprenörer - Uno Kenstam


2004

2003
Euoropeiska handikappåret - Bernt Hultberg

2002
Vattentornet 30 maj 2002 - Bernt Hultberg
Kartell i bygg- och anläggningsbranschen - Uno Kenstam
Tjänstebil till räddningschefen - Uno Kenstam