Motioner

2019
Tillagning av måltider för äldreomsorgen i Forserum - Anders Hansen

2018
Närvarorätt för förtroendevald (insynsplats) - Anders Hansen, SAFE och Kim Strand, V
Behåll Energikällan! - Anders Hansen
Barngruppernas storlek i förskolan - Anders Hansen
Avgift för hemhandling av dagligvaror - Anders Hansen
Avgift för matdistributionen - Anders Hansen
Måltidsavgifter - Anders Hansen

2017
Tillgänglighetsguide för Nässjö kommun - Anders Hansen

2016
Höj habiliteringsersättningen i Nässjö kommun - Anders Hansen
Avgiftsfria måltider i förskolan - Anders Hansen
Gör EOS-parken till en mötesplats - Uno Kenstam
PCB-sanera skolan i Bodafors - Anders Hansen (SAFE), Rikard Salander (Mp)
Avgiftsfria resor vid lågtrafik - Anders Hansen, Maj Widäng

2015
Lyft fram historiskt intressanta byggnader - Thomas Erixzon, Maj Widäng

2014
Öppna alla nämndsammanträden! - Thomas Erixzon

2012
Bevarandet av Pilabo - en kommunal angelägenhet - Anders Hansen

2011
Definition av begreppet ”närproducerad”. - Anders Hansen
Äldres tillgång till organiserad gymnastik och träning - Anders Hansen

2010
Återuppta och utveckla bokbussverksamheten - Thomas Erixzon

2006
Satsa på kulturskola! - Thomas Erixzon
Informera om historiska byggnader! - Thomas Erixzon
Uppmärksamma speedwayföraren Rune Sörmander! - Bernt Hultberg
Inför allmänhetens frågestund! - Thomas Erixzon
Bevara sockenstugan i Malmbäck! - Bernt Hultberg
Gå eller cykla till skolan - Bernt Hultberg och Marianne Broman
Kvalitet i förskolan - Uno Kenstam
Organisation kring fastighetsunderhåll - Uno Kenstam
Gör badplatserna vid några av våra sjöar mer attraktiva! - Bernt Hultberg
Värna rätten till en rökfri miljö - Bernt Hultberg

2005
Påverka regering och riksdag att begränsa införseln av alkohol i Sverige! - Thomas Erixzon
Öppna de kommunala bolagsstämmorna för allmänheten! - Bernt Hultberg
Bygg en gång- och cykelpassage vid Mellangatan där Halmstadsjärnvägen korsar gatan. - Bernt Hultberg
Det krävs poliskontor och poliser med lokalkännedom i en kommun av Nässjös storlek!- Bernt Hultberg och Thomas Erixzon
Kommunal information skall vara lättläst! - Bernt Hultberg
Märk ut tätortsnära motionsslingor och promenadsstigar i Nässjö kommun!- Bernt Hultberg och Thomas Erixzon
Angående återvinningsanläggningen i Grimstorp - Bernt Hultberg
Angående VA-utbyggnaden vid Spexhultasjön - Bernt Hultberg och Thomas Erixzon
Om inrättande av en "Fixar-Malte"!- Johnny Lundh och Bernt Hultberg
Handikappanpassa stigen runt Handskerydssjön i centrala Nässjö - Bernt Hultberg
Handikappanpassa vid vattendrag - Bernt Hultberg
Flytta övergångsstället som nu är placerat strax efter järnvägsbron på Brogatan i Nässjö! - Bernt Hultberg
Angående genomfartstrafiken i Ormaryd - Bernt Hultberg
Angående trottoarbeläggningen på Postgatan - Bernt Hultberg
Angående reservkraftaggregat vid äldreboendena - Bernt Hultberg

2004
Musik i Nässjö kommun 2005 - Bernt Hultberg
Ang. gångpassage över Mariagatan - Bernt Hultberg
Offentliga kommunstyrelsesammanträden- Bernt Hultberg
Hörselslinga i Pigalle. - Bernt Hultberg

2003
Begränsning av tung trafik längs Sörängsvägen och Brogatan i Nässjö centralort - Bernt Hultberg
Angående gångpassage vid EXET:s matvarubutik i Åker - Bernt Hultberg
Våga åter ge medborgarna i Nässjö frågemöjligheter i Kommunfullmäktige - Bernt Hultberg
Krav på brandvarnare kan rädda liv - Bernt Hultberg
Ang. gymnastiksalens duschrum på Åkersskolan - Bernt Hultberg

2002
Öppna vattentornet i tätorten! - Bernt Hultberg 8 juli 2002
Angående norra delen av Mariagatan - Bernt Hultberg
Ang. Rosenholmsskolans sporthall i Forserum - Bernt Hultberg

2001
Öppna alla nämndsammanträden för allmänheten! - Thomas Erixzon
Placering av avtalspensioner - Uno Kenstam
Ang. flera och sittvänliga soffor/bänkar i Nässjö kommun - Bernt Hultberg
Ta bort klotter på kommunens byggnader - Bernt Hultberg

2000
Lyft fram problemen i ljuset - informera om yttrandefriheten i kommunen - Bernt Hultberg
Ang Återvinningsverksamheten. - Marianne Broman
Ang. meddelarfrihet i kommunalt anlitade entreprenadföretag - Bernt Hultberg

1999

1998
Låt demokratin få ett eget bokslut! - Thomas Erixzon
Länstrafiken borde ha egen personal och köra i egen regi - Uno Kenstam
Hur analysera och ta ställning till eventuell investering i utbyggnad av F-9-skolor - Uno Kenstam

Fotnot: SAFE ingick i majoritetsstyret i Nässjö kommun mellan 2007-2010 och la därför inga motioner då.